Beste jobstudent,

 

Welkom op onze inschrijvingssite voor studenten!

We zijn erg blij dat je interesse toont om in ons bedrijf vakantiewerk te doen. Indien je graag aan de slag gaat als student bij Coöperatie Hoogstraten is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de aanwervingsprocedure. Aangezien we voedselveiligheid hoog in het vaandel dragen, vragen wij jouw aandacht voor enkele zaken. Zo is er een vereiste vanuit de gevolgde kwaliteitsnormen (ISO, IFS, …) dat aangetoond moet worden dat jobstudenten onze bedrijfshygiënerichtlijnen daadwerkelijk gelezen hebben. Dit laatste zullen we toetsen aan de hand van een effectiviteitstest.

AANVRAAGPROCEDURE

Voorwaarden 

  • Om te beginnen: wil je eerst onze opstartmodule aandachtig lezen? Hier leer je welke zaken wèl of niet zijn toegelaten op onze diverse afdelingen. Hou er rekening mee dat de meeste jobstudenten tewerkgesteld worden in de flowpackafdeling of het centraal sorteren.
  • Verder vragen wij om een effectiviteitstest in te vullen. Deze test omvat 10 vragen waaruit de werkgever kan besluiten of je onze richtlijnen goed hebt begrepen. Wees niet ongerust, je zal de vragen probleemloos kunnen invullen als je de bedrijfshygiënerichtlijnen goed hebt gelezen.
  • Wanneer je voor de test geslaagd bent, kan je overgaan tot inschrijving door het inschrijvingsformulier in te vullen.
  • Meld besmettelijke ziekten, verwondingen en huidaandoeningen aan de verantwoordelijke vóór de start van de werkzaamheden om ongewenst productcontact te voorkomen.
  • Je moet 15 jaar zijn op het moment van tewerkstelling

 

Vragen?

Mail naar studentenjob@hoogstraten.eu of bel 03/340.03.09.

 

Vragen omtrent verloning?

Vanaf juni 2019 kan u hierover met het interimkantoor contact opnemen.

 

Infodagen 

  • zaterdag 22 juni om 10:30u
  • woensdag 26 juni om 18:30u

Deze infodagen gaan door in onze kempenzaal.

Download de powerpointIndien u de presentatie niet geopend krijgt, kan u Acrobat Reader hier gratis installeren. get acrobat reader