Hoogstraten is een coöperatieve vennootschap. De leden-producenten zijn samen eigenaar van de onderneming. Als lid mag u erop rekenen dat uw belangen als teler behartigd worden.

 

Hoe verloopt de procedure?

 • U vraagt uw lidmaatschap aan vóór 1 oktober. Het kan van kracht worden vanaf 1 januari van het volgende werkjaar.
 • Na uw aanvraag is er tot 1 november bedenktijd. Zijn er geen tegenargumenten, dan aanvaardt de Raad van Bestuur uw aanvraag.
 • Bedrijf / organisatie
 • Naam*
 • Voornaam*
 • Postcode*
 • Gemeente*
 • Land*
 • Telefoon*
 • E-mailadres*

Uw teeltgegevens

 • Uw teeltgegevens*
  Oppervlakte (are)*

Voorwaarden