Heden


Begin 2016 verandert Veiling Hoogstraten cv haar naam in Coöperatie Hoogstraten cv. De nieuwe naam onderstreept het belang van onderlinge samenwerking in een steeds veranderend ondernemersklimaat. Met deze bekendmaking is een nieuwe mijlpaal gezet voor de coöperatie en haar leden.   Met Europa als actieradius zetten we Hoogstraten in de markt als corporate brand.  Coöperatie Hoogstraten cv vertaalt de coöperatieve waarden dagelijks naar haar kernwaarden: vertrouwen, expertise, passie, gezondheid en klantgerichtheid. Die waarden kregen vorm in een nieuwe, frisse en eigentijdse huisstijl.

De komende jaren zet Coöperatie Hoogstraten cv verder in op het aantrekken van ervaren personeel (met bijzondere aandacht voor kansengroepen), diepte-investeringen in infrastructuur, directe communicatie met producenten en klanten en het verder uitkristalliseren van de eigen identiteit.

Coöperatie Hoogstraten cv blijft streven naar duurzame bedrijfsvoering. We gaan resoluut voor rationeel energiegebruik (restwarmte, recuperatie van afval,…).