DISCLAIMER EN PRIVACYBELEID COOPERATIE HOOGSTRATEN CV

Inhoud

Coöperatie Hoogstraten cv heeft haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie die u aantreft op haar website kunnen onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Coöperatie Hoogstraten cv is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor direct en/of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door Coöperatie Hoogstraten cv verstrekte informatie. Daarnaast is Coöperatie Hoogstraten cv op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website van Coöperatie Hoogstraten cv te kunnen raadplegen. De informatie op de website van Coöperatie Hoogstraten cv wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving  worden aangebracht. Voor zover de website van Coöperatie Hoogstraten cv hyperlinks bevat van andere websites, staat Coöperatie Hoogstraten cv niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Auteursrechtelijk beschermd

De site van Coöperatie Hoogstraten cv, alsook alle bestanddelen ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om de teksten, lay-out, foto’s, tekeningen, films, grafieken of andere elementen te exploiteren, verhuren, uitlenen, kopiëren, wijzigen, vertalen onder welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch of door andere middelen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toestemming van Coöperatie Hoogstraten cv. Hetzelfde geldt voor de opvraging van en het eventuele gebruik van gegevens uit de databank.

Merken en handelsnamen

Alle benamingen, logos en andere tekens die op deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam van Coöperatie Hoogstraten cv, zijn merken en/of handelsnamen die eigendom zijn van Coöperatie Hoogstraten cv en die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of het gebruik van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Coöperatie Hoogstraten cv.

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Coöperatie Hoogstraten cv. U dient zich ervan bewust te zijn dat Coöperatie Hoogstraten cv niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Coöperatie Hoogstraten cv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Coöperatie Hoogstraten cv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Coöperatie Hoogstraten cv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Coöperatie Hoogstraten cv of die van een derde partij.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Coöperatie Hoogstraten cv
Loenhoutseweg 59
2320 Hoogstraten
België
E: info@hoogstraten.eu